• Nasza oferta ubezpieczeń - pewność wyboru najlepszej oferty ubezpieczeniowej oraz profesjonalne doradztwo i obsługa

  Pewność wyboru najlepszej oferty

 • Nasza oferta ubezpieczeń - pewność wyboru najlepszej oferty ubezpieczeniowej oraz profesjonalne doradztwo i obsługa

  Profesjonalne
  doradztwo i obsługa

 • Nasza oferta ubezpieczeń - pewność wyboru najlepszej oferty ubezpieczeniowej oraz profesjonalne doradztwo i obsługa

  Tylko renomowane
  zakłady ubezpieczeń

Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie firmy

Niezależnie od tego, czy Twoja firma ma ugruntowaną pozycję na rynku, czy dopiero zaczyna działalność, warto ubezpieczyć majątek będący w jej posiadaniu.

Ubezpieczenie majątku pozwoli Ci uniknąć niespodziewanych wydatków, które musiałbyś ponieść w momencie wystąpienia szkody. Tym samym zwiększy bezpieczeństwo i stabilność prowadzonej działalności gospodarczej.

Dzięki ubezpieczeniu ochronisz m.in. budynki, maszyny, środki obrotowe, mienie przyjęte w celu wykonania usługi albo sprzęt elektroniczny przed szkodami powstałymi wskutek nieoczekiwanych zdarzeń losowych, takich jak pożar, wybuch, huragan, zalanie, przepięcie itd.

Koniecznym uzupełnieniem polisy majątkowej jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.

Dzięki ubezpieczeniu OC zyskujesz wiarygodność w oczach kontrahentów i poczucie bezpieczeństwa. W przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody to ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie.

Skontaktuj się z nami! — nasz konsultant pomoże Ci dobrać zakres ochrony odpowiedni dla Twojej działalności.

Ubezpieczenie majątku

Polisa majątkowa Twojej firmy może objąć ochroną następujące składniki majątku:

 • budynki (obiekty biurowe i usługowe, magazyny i hale produkcyjne, sklepy itd.),
 • lokale, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
 • obiekty małej architektury (lampy ogrodowe, fontanny itd.),
 • budowle,
 • nakłady inwestycyjne lub adaptacyjne poniesione na dostosowanie wynajmowanego pomieszczenia do Twoich potrzeb (np. ścianki działowe, położenie glazury),
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie (meble, klimatyzatory, maszyny),
 • środki obrotowe (towary, surowce, wyroby gotowe, opakowania),
 • mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi,
 • mienie pracownicze,
 • wartości pieniężne,
 • sprzęt elektroniczny,
 • szyby (ochrona od stłuczenia).

Twój majątek może być chroniony przed wieloma szkodami powstałymi m.in. w wyniku działania ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huku ponaddźwiękowego, dymu i sadzy, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, osunięcia i zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, trzęsienia ziemi.

Poszczególne składniki majątku mogą dodatkowo zostać objęte ochroną od kradzieży z włamaniem oraz rabunku.

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o dodatkowe klauzule zapewniające ochronę od ryzyka przepięcia i przetężenia, wandalizmu, klauzulę ubezpieczenia drobnych prac remontowo-budowlanych, miejsca ubezpieczenia itd.

Ubezpieczenie OC działalności

Prowadząc działalność gospodarczą, jesteś narażony na ryzyko nieumyślnego wyrządzenia szkody, do której naprawienia będziesz zobowiązany.

Konieczność naprawienia szkody może znacznie obciążyć majątek Twojej firmy. Możesz jednak ubezpieczyć się w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.

Ubezpieczenie może obejmować odpowiedzialność będącą następstwem czynu niedozwolonego (OC deliktowa), a także niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

Ochrona ubezpieczeniowa powinna być dostosowana do rodzaju prowadzonej działalności.

Skontaktuj się z naszym konsultantem i dowiedz się, jak korzystnie ubezpieczyć firmę!

Kontakt z nami
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook