O nas

Eksperci w dziedzinie ubezpieczeń

Grupa ubezpieczeniowa Promesa, ubezpieczenie OC i AC, ubezpieczenie domu i mieszkania, polisy turystyczne i ubezpieczenie w podróży, usługi brokerskie i obsługa ubezpieczeniowa przedsiębiorstwGrupa ubezpieczeniowa Promesa istnieje od 2002 roku,
świadcząc usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Struktura grupy ubezpieczeniowej Promesa

Już od 2002 roku świadczymy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. W naszej warszawskiej siedzibie lub w jednym z oddziałów doradzimy wybór solidnego ubezpieczenia, które odpowiada potrzebom i oczekiwaniom klienta.

Wchodzące w skład grupy spółki Promesa Plus Sp. z o.o. oraz Promesa Finance Sp. z o.o. tworzą spójną strukturę, w której znalazło się miejsce dla najlepszych ekspertów w dziedzinie ubezpieczeń.

Naszą grupę ubezpieczeniową tworzą spółki:

 • Promesa Plus Sp. z o.o. – multiagencja ubezpieczeniowa oferująca szeroką gamę produktów wiodących ubezpieczycieli.
  siedzibie na warszawskim Bródnie oraz w oddziałach w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne (w tym OC, AC, NNW, assistance), ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia osobowe, a także szeroką gamę innych produktów ubezpieczeniowych.

 • Promesa Finance Sp. z o.o. – multiagencja ubezpieczeniowa działająca w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych oraz świadcząca usługi z zakresu zarządzania flotami pojazdów.
Spółki grupy ubezpieczeniowej Promesa działają ze sobą w ścisłej współpracy, dzięki czemu możemy zaoferować naszym klientom kompleksową obsługę ubezpieczeniową.

Poznaj spółki grupy ubezpieczeniowej Promesa

Promesa Plus Sp. z o.o.

Promesa Plus Sp. z o.o. to multiagencja ubezpieczeniowa. Gwarantujemy profesjonalną i kompleksową obsługę ubezpieczeniową zarówno przedsiębiorcom, jak i klientom indywidualnym. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe oraz szeroki wybór innych produktów ubezpieczeniowych.

Początkowo naszą specjalnością były ubezpieczenia komunikacyjne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tej dziedzinie zapewniamy bardzo atrakcyjną ofertę ubezpieczeń pojazdów. Oferujemy produkty czołowych ubezpieczycieli, takich jak: PZU, Allianz, Ergo Hestia, Warta, Compensa, Generali, Gothaer, InterRisk, Uniqa.

Z czasem rozszerzyliśmy zakres prowadzonej działalności i obecnie proponujemy naszym klientom bardzo bogaty zestaw produktów – od polis majątkowych, poprzez ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, po ubezpieczenia zdrowotne i podróżne. Dbamy o to, aby obsługa ubezpieczeniowa naszych klientów była na najwyższym poziomie.

Specjalną propozycję współpracy kierujemy do:

 • dealerów samochodowych,
 • banków,
 • firm leasingowych.

Naszym partnerom zapewniamy kompleksową obsługę procesów związanych z organizacją sprzedaży ubezpieczeń w ich placówkach.

Promesa Finance Sp. z o.o.

Promesa Finance Sp. z o.o. to multiagencja ubezpieczeniowa oferująca produkty komunikacyjne dwóch towarzystw ubezpieczeniowych: PZU i Uniqa.

Dodatkowo świadczymy usługi z zakresu zarządzania flotą pojazdów samochodowych, w szczególności w zakresie organizacji zawierania umów i obsługi ubezpieczeń pojazdów.

Informacja o podmiocie wykonującym czynności agencyjne

Promesa Plus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
 • zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134340, REGON: 015236366, NIP: 524-24-42-046;
 • zarejestrowana w rejestrze pośredników ubezpieczeniowych – rejestr agentów, numer agenta: 11143436/A (adres strony internetowej z rejestrem: rpu.knf.gov.pl).

Informacje, których przekazanie wymagane jest przez art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia
2017 r. o Dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486), są dostępne do pobrania pod linkiem zamieszonym poniżej:

Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń

Promesa Plus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa na rzecz następujących towarzystw ubezpieczeniowych:

 • "TUZ" Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
 • Fortegra Europe Insurance Company Limited
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • Helvetia Global Solutions Ltd
 • Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia Spółka Akcyjna
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta Spółka Akcyjna
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta Spółka Akcyjna
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
 • Trasti
 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

Pełnomocnictwa są udpostępnione do wglądu w siedzibie agencji pod adresem: ul. św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa oraz do pobrania pod linkami zamieszczonymi poniżej:

pełnomocnictwo Allianz Dealerski
pełnomocnictwo Allianz Multi
pełnomocnictwo Compensa (Benefia)
pełnomocnictwo Compensa (Benefia) – cesja
pełnomocnictwo Compensa (Benefia)– załącznik do pełnomocnictwa
pełnomocnictwo Compensa
pełnomocnictwo Compensa – załącznik do pełnomocnictwa
pełnomocnictwo Ergo Hestia – MTU do czynności dystrybucyjnych typu J
pełnomocnictwo Ergo Hestia – MTU – certyfikat
pełnomocnictwo Fortegra
pełnomocnictwo Generali
pełnomocnictwo Helvetia
pełnomocnictwo Inter Partner Asisstance (AXA Assistance)
pełnomocnictwo InterRisk
pełnomocnictwo LINK4
pełnomocnictwo PZU na Życie
pełnomocnictwo PZU do um. nr. 091011400 72 2004 Multiagencyjne
pełnomocnictwo PZU do um. nr. 344 10 A 2008 Korporacyjne
pełnomocnictwo STU Ergo Hestia do czynności dystrybucyjnych typu A
pełnomocnictwo STU Ergo Hestia – certyfikat
pełnomocnictwo STU na Życie Ergo Hestia do czynności dystrybucyjnych typu P
pełnomocnictwo STU na Życie Ergo Hestia – certyfikat
pełnomocnictwo TUW TUW
pełnomocnictwo TUW Tuz
pełnomocnictwo Trasti
pełnomocnictwo Uniqa
pełnomocnictwo Warta, HDI
pełnomocnictwo Warta, HDI - załącznik do pełnomocnictwa
pełnomocnictwo Warta Życie
pełnomocnictwo Warta Życie Dla Ciebie i Rodziny – cesja
pełnomocnictwo Warta Życie Ochrona – cesja
pełnomocnictwo Wiener
 

Obowiązek informacyjny zgodnienie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest dostępny do pobrania pod linkiem zamieszonym poniżej:

Obowiązek informacyjny

Promesa Finance Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
 • zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262880, nr REGON: 140656226, nr NIP: 524-258-30-31;
 • zarejestrowana w rejestrze pośredników ubezpieczeniowych – rejestr agentów, numer agenta: 11202291/A (adres strony internetowej z rejestrem: rpu.knf.gov.pl).

Informacje, których przekazanie wymagane jest przez art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia
2017 r. o Dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486), są dostępne do pobrania pod linkiem zamieszczonym poniżej:

Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń

Promesa Finance Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna oraz Benefia Ubezpieczenia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Pełnomocnictwa są udpostępnione do wglądu w siedzibie agencji pod adresem: ul. św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa oraz do pobrania pod linkiem zamieszczonym poniżej:

pełnomocnictwo PZU

pełnomocnictwo BENEFIA

Obowiązek informacyjny zgodnienie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest dostępny do pobrania pod linkiem zamieszonym poniżej:

Obowiązek informacyjny

 
Kontakt z nami
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook